Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een bestelling plaatsen, gebruik dan bij voorkeur onderstaand contactformulier. Na ontvangst van uw bericht nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. Let op: Als gevolg van nieuwe regelgeving ontvangt u, bij koop van vaten en ibc’s, een factuur met daarop uw naam en adresgegevens. 

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vanaf 25 mei 2018 moeten overheden, bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit kader wil Handelsonderneming (H.O.) Roy Janssen u informeren over de persoonsgegevens welke wij van u registreren.Privacyverklaring:Persoonsgegevens die via onze website www.handelsondernemingroyjanssen.nl en / of advertenties van ons op www.marktplaats.nl worden verzameld, gebruikt H.O. Roy Janssen alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten op onze website. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Met uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig om. H.O. Roy Janssen houdt zich, in deze, aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving stelt.De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Handelsonderneming Roy Janssen, Eikenstraat 10, 6067 AV Linne

Hoe gaat H.O. Roy Janssen om met uw persoonsgegevens?

In het kader van onze dienstverlening legt H.O. Roy Janssen de gegevens vast. H.O. Roy Janssen gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de desbetreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. H.O. Roy Janssen gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en andere marketingdoeleinden, H.O. Roy Janssen verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht toe zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel tenzij dit nodig is ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en H.O. Roy Janssen.

Verstrekking aan derden:

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub-verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of zij deze zelf vastleggen en / of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens:

H.O. Roy Janssen heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. H.O. Roy Janssen verbetert de veiligheidsmaatregelen continu ingeval van technologische vooruitgang en ontwikkeling.

Met vriendelijke groet,

Handelsonderneming Roy Janssen
Roy Janssen,
Rijksweg 44,
6049 GW Herten.

Contactformulier

  Uw naam*

  Uw e-mail*

  Uw telefoonnummer

  Onderwerp

  Indien u een bestelling plaatst, vermeld dan in uw bericht duidelijk artikelnummer en het gewenste aantal van het artikel. Komt u de bestelling niet zelf ophalen, vermeld a.u.b. dan ook het volledige aflever- of verzendadres voor uw bestelling. Afhalen alleen na afspraak.

  Uw bericht